Tisk stránky

Přehled sestav

Pro usnadnění použití katalogové produkce jsou výrobcem vytvořeny typové sestavy, které odpovídají požadavkům na funkci uložení jako celku. Výběr součástí a vnitřní skladba sestavy jsou provedeny tak, aby uložení splňovalo všechny hlavní funkční požadavky dané různými světovými oborovými předpisy. Typové sestavy jsou dlouhodobě ověřené v provozech, a proto se nedoporučuje jejich modifikace nebo jiné účelové používání komponent v nestandardních sestavách.

Přehled standardních sestav uložení potrubí:

  • pružinové závěsy a podpěry,
  • pevné závěsy,
  • kluzné podpěry a vedení,
  • kloubové vzpěry,
  • pevné body a zarážky,
  • válečkové a nízkofrikční podpěry.

Přehled určení sestav podle materiálů potrubí:

  • ocelová potrubí,
  • plastová a laminátová potrubí,
  • kryogenní potrubí.

Ze standardních prvků je možné jejich vhodným kombinováním vytvářet sestavy různých funkčních typů, např. kluzná podpěra nebo podpěra s vedením. Skladba prvků sestavy se provádí podle principů a doporučení uvedených v katalogu.

 

 YOUR PARTNER
FOR POWER INDUSTRY
slideslide1slide2slide3slide4