Tisk stránky

Expandery

Expandery navrhujeme a dodáváme ve třech provedeních podle oblasti použití:

  • najížděcí expandery kotlů,
  • expandery odluhu a provozních kondenzátů,
  • expandery odvodnění.

Odlučovací schopnost klasických expanderů je 95 procent kapek nad průměr 30 mikrometrů. Pro požadavek menšího podílu vody ve výstupní páře je možné doplnit speciální vestavby, demister nebo použít tlakový systém (viz dále).

Výrobní řady jsou o průměrech tělesa od 600 mm do 3200 mm, kapacita standardních uvolňovačů je od 0 do 200 kg/s vstupní vody.

Expandery mohou být beztlaké, s výstupem uvolněné páry do atmosféry, nebo tlakové s využitím odpadního tepla, kdy je parní výstup zapojen do napájecí nádrže a teplo z kondenzátu může být využito ve výměnících.

Pro minimální ztráty energie a vody z najížděcích expanderů provádíme návrh celého uzlu Expander – Výfuk – Kondenzátní nádrž. V některých případech je výhodné, když systém pracuje s mírným přetlakem (cca 0,2 – 0,7 bar). Tím se snižuje množství uvolněné páry, ta je při výtoku do atmosféry škrcena ve vestavbě tlumiče hluku. Sytá mokrá pára se expanzí mírně přehřeje a snižuje se úlet vodních kapek do atmosféry.

Pro snížení odparu nad střechu dodáváme expandéry s dochlazováním vstřikovou vodou.

Katalogové listy expanderůYOUR PARTNER
FOR POWER INDUSTRY
slideslide1slide2slide3slide4