Tisk stránky

Uložení potrubí

Navrhujeme a vyrábíme podpěry a závěsy průmyslových potrubí určené pro:

  • potrubí tepelných a jaderných elektráren,
  • potrubí parních kotlů,
  • průmysl zpracování ropy a plynu,
  • chemický a hutní průmysl,
  • potrubí rozvodů tepla.

K dispozici je výběr z 50 typových sestav pevných a pružinových sestav závěsů nebo podpěr, které jsou složeny z více než 150 sériových standardních součástí. Dodáváme rovněž sestavy konstruované podle speciálních požadavků.

Pod pojmem „uložení potrubí“ se rozumí všechny sestavy a mechanické prvky, jako jsou podpěry nebo závěsy, které spojují trubku nebo jiné části potrubí s nosnou či základovou konstrukcí. Hlavní funkcí uložení potrubí je držení potrubí v požadované poloze:

  • přenosem tíhy potrubí na nosné konstrukce (nebo podlahy),
  • přenosem vnitřních a vnějších sil z potrubí na nosné konstrukce,
  • omezením provozních nebo montážních posuvů potrubí vyvolaných vnitřními nebo vnějšími silami nebo délkovou roztažností, a to v jednom nebo více ze tří směrů nebo jednom či více ze tří natočení,
  • ochrana povrchu trubky proti poškození,
  • ochrana izolace potrubí.

 

 YOUR PARTNER
FOR POWER INDUSTRY
slideslide1slide2slide3slide4