Tisk stránky

Tlumiče hluku

Tlumiče hluku se používají pro snížení hlukové emise páry vyústěné do atmosféry z výfuků pojistných ventilů, najížděcích ventilů, expandérů apod. Hodnoty akustického výkonu generovaného škrcením páry ve ventilech se pohybují od 135 do 185 dB. Obvyklé požadované hodnoty útlumu, které závisí na místních podmínkách provozu a době expozice hluku, jsou mezi 30 – 90 dB.

Kapacita běžných tlumičů se pohybuje od 5t/h do 200 t/h páry, o teplotách od 100°C do 540°C. Výška tlumiče je od 1,5 m pro útlumy okolo 30 dB, až po 4 m pro nejvyšší útlumy.

Tlumiče jsou obvykle v provedení se škrcením výstupní páry a s absorpčními kulisami. Pracovní tlak elementu škrcení je nastaven obvykle na hodnotu 10 procent tlaku páry před ventilem. Poslední stupeň škrcení má podkritický tlakový spád. Absorbční kulisy jsou vyrobeny z korozivzdorných děrovaných plechů a pohltivé izolační hmoty z kamenné vlny nebo čedičové vaty.

Vstupy výfuků do tlumičů mohou být vybaveny ucpávkami pro kompenzaci jak osového posuvu, tak i laterálních posuvů trubky.

Pláště tlumičů se dodávají z uhlíkové, nízkolegované nebo korozivzdorné oceli, podle specifických podmínek projektu. Vnější stranu pláště je možné opatřit nátěrem nebo izolovat s oplechováním. Na ústí tlumiče je pletivo, zabraňující ptactvu vniknutí do prostoru tlumiče.

Pro poptávku tlumiče kontaktujte naše pracovníky projekce. Hlavní údaje pro návrh jsou:

  • stavové veličiny páry před ventilem,
  • množství páry propuštěné ventilem,
  • požadavek na hladinu akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m (nebo jiné) od tlumiče,
  • rozměry vstupních potrubí,
  • požadavek na limitní pracovní tlak ve vstupních trubkách,
  • požadavek na kompenzaci posuvů vstupních potrubí,
  • požadavek na životnost a povrchovou úpravu.


YOUR PARTNER
FOR POWER INDUSTRY
slideslide1slide2slide3slide4